Evidenta contabila

  • tinerea (supravegherea) contabilitatii generale pe baza documentelor primare evidenta contabila a salariilor si concediilor medicale;
  • intocmirea statelor de plata, contracte individuale de munca, decizii si acte aditionale;
  • declaratii catre institutiile statului;
  • intocmirea si depunerea bilantului contabil completarea si depunerea deconturilor de TVA si a declaratiilor de taxe si impozite.