Alte lucrari cu caracter financiar-contabil si fiscal

  • asistenta in vederea intocmirii documentelor necesare pentru inmatricularea unei societati, inclusiv toate modificarile necesare;
  • intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
  • obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare bunei desfasurari a activitatii unei societati;
  • consultanta in vederea obtinerii certificarii ISO 9001, calitate, precum mediu, sanatate si securitate in munca;
  • evidenta gestiunii deseurilor;
  • obtinerea de autorizatii si avize de mediu;
  • intocmirea documentatiei si consultanta pentru obtinerea unor linii de credit, imprumuturi bancare.